Jump to content

K63

Users
 • Content Count

  1037
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by K63


 1. 25 minut temu, Trucha napisał:

  Pytasz się czy są w pobliżu drzewa - są i według mnie są problemem. (...) kiedyś udało się ustawić antenę i przez 1,5 roku telewizja była (jak się pojawiły liście na wiosnę to oczywiście jakość sygnału spadła, ale była)

  Drzewa na wiosnę nie tylko wypuszczają liście,  ale także rosną. No i prawdopodobnie w końcu rozrosło się na tyle, że zasłoniło satelitę.


 2. Co to za rozgałęźnik? Brak odbioru na jednym odbiorniku może wynikać z uszkodzonego rozgałęźnika lub przewodu.

  Niemniej jednak, jeżeli masz szczątkowy odbiór na przewodzie odłączonym od instalacji, to znaczy że sygnał jest bardzo mocny i nie potrzebny jest wzmacniacz. Wzmacniacz zastąp symetryzatorem, a zasilacz przy drugim odbiorniku - wtykiem antenowym.

  8 godzin temu, Hitman123xl napisał:

  Czy to wina tv ?

  W celu weryfikacji zamień odbiorniki miejscami.


 3. W dniu 23.05.2019 o 10:11, Hitman123xl napisał:

  Zauważyłem że jak wypnę koncentryk i pozostawię tak bez anteny  z rozdielacza sygnału coś pomaga ale nadal sygnał jest zbyt słaby

   

  1 godzinę temu, Hitman123xl napisał:

  tv działa jak wypnę przewód od rozdzielacza sygnalu

  Który przewód masz na myśli?


 4. Jeżeli masz ESI-88, to wejdź w wyszukiwanie ręczne i na danej częstotliwości z Hot Birda sprawdź czy masz ustawiony standard DVB-S2. Jeżeli masz DVB-S, to zmień, bo pasek sygnału będzie na 0 - nawet jak antena będzie dobrze ustawiona.


 5. Wszystko zależy od miejsca odbioru. Nie każdy ma możliwość odbioru mux-8 z tego samego nadajnika co mux-y 1-3. Ponadto praktycznie wszystkie nadajniki mux-8 (oprócz Poznań/AE) nadają z charakterystyką kierunkową. W materiałach informacyjnych podaje się często tylko moc maksymalną. Ale już mało kto wie że sygnał mux-8 na pewnych azymutach jest mocno wytłumiony - na niektórych nadajnikach niemal do zera, np.

  - Leżajsk /Giedlarowa - ERP max. 20 kW /min. 0.4 kW

  - Kobyla Góra - ERP max. 15 kW / min. 0.038 kW

  - Lublin / Boży Dar - ERP max. 30 kW / min. 0.2 kW

  - Toruń / Komin EC - ERP max. 15 kW / min. 0.002 kW

  Do tego systemy nadawcze tego mux-a bardzo często zawieszone są na masztach dużo niżej niż anteny mux-ów 1-3. W niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt metrów.

  Co prawda do wypromieniowania sygnału VHF, o zasięgu podobnym do tego w UHF, potrzeba ok. 10-krotnie mniej mocy, ale nadajniki mux-8 mają niejednokrotnie inną charakterystykę promieniowania od nadajników mux-1-3. Nawet z tych samych obiektów. Stąd czasem problemy z odbiorem na jednej antenie.

   


 6. Rosja utrudnia koordynację nadawania tv w zakresie 470-694 MHz.

   

  Cytat

   

  Odpowiedź na interpelację nr 29318

  w sprawie uwolnienia pasma 700 Mhz

  Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński

  Warszawa, 08-03-2019

  Szanowny Panie Marszałku,

  poniżej przekazuję odpowiedzi na zadane przez Posła pytania.

   

  Ad 1) Czy uda się skutecznie przeprowadzić koordynację transgraniczną wcześniej i tym samym wcześniej rozdysponować pasmo 700 MHz operatorom?

  Ad 2) Na jakim etapie są rozmowy dotyczące koordynacji transgranicznej?

  Przeprowadzenie procesu uzgodnień międzynarodowych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą dotyczących zwolnienia pasma 700 MHz w tych krajach w obszarach przygranicznych, jest zadaniem realizowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Należy jednak podkreślić, że kraje te nie mają obowiązku zwolnienia pasma 700 MHz i termin zakończenia tych negocjacji zależy od tych państw. Prezes UKE jeszcze w latach 2016-2017 r. zawarł porozumienia dotyczące koordynacji transgranicznej w paśmie 700 MHz ze wszystkimi krajami UE graniczącymi z Polską. Nadal nie został zaś zakończony proces uzgodnień międzynarodowych z Rosją.

   

  I. Stan uzgodnień z Republiką Białorusi

  24 sierpnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Białorusi uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Białorusi zobligowała się do przekazania Polsce do 31 grudnia 2018 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz. Z uwagi na brak informacji od Administracji Białorusi, 15 stycznia br. Prezes UKE wystąpił do Białorusi o wskazanie terminu zwolnienia pasma 700 MHz przez białoruskie stacje TV. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.

   

  II. Stan uzgodnień z Ukrainą

  11 grudnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Ukrainy, uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Ukrainy zobligowała się do przekazania Polsce do 30 czerwca 2020 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz.

   

  III. Stan uzgodnień z Rosją

  Wobec braku realnych efektów negocjacji z Rosją ws. zwolnienia pasma 700 MHz prowadzonych przez UKE, Prezes UKE podjął decyzję o wydzieleniu do odrębnego nurtu negocjacji z Rosją kwestii uzgodnienia nowego planu częstotliwościowego dla naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie poniżej 700 MHz. 25 września 2018 r. Prezes UKE skierował do Administracji Rosji pismo, w którym przesłał projekt porozumienia odnośnie rekonfiguracji sieci NTC w zakresie 470-694 MHz. W odpowiedzi z 17 grudnia 2018 r. Federacja Rosyjska poinformowała, że w związku z wcześniej podpisanymi porozumieniami w Genewie w 2006 r. i w Nidzie w 2009 r., nie widzi konieczności finalizacji prac nad nowym planem dla telewizji cyfrowej w formie porozumienia. W kolejnym piśmie z 15 stycznia 2019 r. Prezes UKE zaakceptował zaproponowane przez Administrację Rosji zmiany do załączników technicznych oraz podtrzymał stanowisko o konieczności podpisania porozumienia ws. listy skoordynowanych obszarów wykorzystania częstotliwości i telewizyjnych stacji nadawczych w zakresie 470-694 MHz. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.

   

  Ad 3) Na ile według resortu jest szansa "uwolnienie" pasma 700 MHz?

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej określone obowiązki w celu udostępnienia tego zakresu na potrzeby naziemnych systemów zdolnych do zapewniania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej. W związku z powyższym zadaniem Ministerstwa Cyfryzacji jest określenie wszystkich koniecznych działań, których podjęcie jest niezbędne w celu umożliwienia wypełnienia przez Polskę tego obowiązku jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tym kontekście należy podkreślić, że Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło na początku lutego br. konsultacje społeczne projektu aktualizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce, które mają na celu wypracowanie spójnego podejścia do planów udostępnienia pasma 700 MHz w Polsce w związku z wystąpieniem przez Polskę w piśmie z 28 grudnia 2018 r. do Komisji Europejskiej z informacją o odsunięcie terminu udostępnienia pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. Działania dotyczące pasma 700 MHz, w związku z derogacją, wymagają dalszych pogłębionych analiz zarówno na poziomie Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Należy podkreślić, że uwolnienie pasma 700 MHz jest jednak uzależnione od szeregu czynników, w tym w pierwszej fazie w szczególności od czynnika zewnętrznego tj. zawarcia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej porozumienia z Federacją Rosyjską, które umożliwi przygotowanie przez ten organ planu migracji nadawców Naziemnej Telewizji Cyfrowej i w konsekwencji przeniesienie ich do zakresu poniżej 694 MHz. Niemniej jednak, jak zostało wskazane wyżej, porozumienie to zostało na poziomie roboczym zaakceptowane przez obie strony i czeka na formalną finalizację.

   

  Ad 4) Jaki jest realny termin" uwolnienia" pasma 700 MHz?

  Polska, zgodnie z art. 1 Decyzji PE i Rady (UE) z 17 maja 2017 w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii, wystąpiła do Komisji Europejskiej z informacją o konieczności odroczenia terminu na dopuszczenie do korzystania z zakresu częstotliwości pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. z należycie uzasadnionych powodów określonych w załączniku do niniejszej Decyzji, tj. nierozwiązanych problemów dotyczących koordynacji transgranicznej skutkujących szkodliwymi zakłóceniami.

  Teoretycznie, termin udostępnienia tego zakresu może ulec zmianie, tj. skróceniu, jeśli w odpowiednim czasie ustąpią przyczyny wywoływane przez problemy związane z koordynacją transgraniczną. Niemniej jednak, w praktyce, skrócenie tego czasu np. o 6 miesięcy może być problematyczne z uwagi na konieczność przeprowadzenia szeregu procesów umożliwiających dopuszczenie do korzystania z zakresu 700 MHz. Chodzi tu w szczególności o zakończenie procesu migracji NTC do pasma poniżej 694 MHz oraz procedury selekcyjnej prowadzonej przez Prezesa UKE, które muszą zostać przeprowadzone w określonym czasie, aby ewentualny wcześniejszy termin mógł być w ogóle realny.

  Z wyrazami szacunku

  wz. Karol Okoński

  Sekretarz Stanu

   

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA7FSC&view=6


 7. W wieku 62 lat zmarł Jerzy Kalibabka - znany w latach 80-ych przestępca-uwodziciel.

  Kalibabka posłużył jako pierwowzór głównego bohatera w słynnym serialu "Tulipan". Był nawet jego konsultantem.


 8. 5 godzin temu, prezesso.ok napisał:

  tam są nadajniki erp100 100kW. Niestety mux3 ma moc tylko 15kW i tutaj zasięg jest niemożliwy, tak wynika ze strony.

  Aplikacja Emitel-a pokazuje głupoty - szczególnie w przypadku mux-3.

  Kalisz - Mikstat

  mux-1 / k. 38 / ERP 100 kW

  mux-2 / k.44 / ERP 100 kW

  mux-3 (wersja łódzka) / k.26 / ERP 35 kW

  mux-3 (wersja wielkopolska) / k.31 / ERP 57-100 kW

   

  Kobyla Góra

  mux-8 / k.8 / ERP 0.04-15 kW

   

  ASR-860 powinna dać radę. Ale oczywiście nie na poddaszu. Tam żadna antena może nie odebrać.

  Po kilku latach eksploatacji uszkodzeniu mógł ulec zasilacz.

                     
                     
                     
         

   

   

   

   


 9. Minimalny MER dla w miarę stabilnego odbioru to 12 dB.

  Na dobrze ustawionej 90-ce, przy bezchmurnym niebie , na wszystkich tych częstotliwościach powinieneś mieć MER 15 dB.

  Oprócz korekty talerza robiłeś korektę ustawienia konwertera (skos, odległość od czaszy)?


 10. Godzinę temu, henryk.pawlikowski napisał:

  ustawiłem na Astrę i łapie wszystko

   

  Godzinę temu, henryk.pawlikowski napisał:

  Zacząłem szukać Hodbirda ponownie (kręcąc anteną) i go znalazłem.

   

  Skąd taka pewność? Na niektórych satelitach programy nadawane są na takich samych lub podobnych częstotliwościach co na Hot Birdzie.

  Skoro z Astry na pewno masz wszystko, to raczej należy wykluczyć uszkodzenie konwertera lub dekodera. Sprawdź jednak, czy na wszystkich częstotliwościach Astry masz sygnał -> https://pl.kingofsat.net/pos-19.2E.php

  Ustaw dekoder na częstotliwość 11508V i szukaj sygnału z Hot Birda. Jeżeli znajdziesz, to TVP Polonia (11179 / H)  powinna działać na 100%.


 11. Z Williamsem jest bardzo źle. W symulatorze model FW42 jest podobno 2s wolniejszy niż ubiegłoroczny FW41. Nadal nie wiadomo czy rozpoczną testy we środę.

  http://www.sport.pl/F1/7,96296,24470199,f1-chaos-i-nadzieje-williamsa.html

   

  TVP chce kupić od Polsatu sublicencję na transmisje wyścigów F1. Jednak Polsat nie potwierdza tej informacji.

  https://www.press.pl/tresc/56287,tvp-chce-kupic-sublicencje-do-pokazywania-formuly-1-na-otwartej-antenie

   

×
×
 • Create New...