Jump to content

ORT 1 / Ostankino TV w Polsce


Recommended Posts

Witam,

 

Zachęcam wszystkich do dzielenia się informacjami o przekazie TV z Moskwy w czasach PRL do Polski, transmitowanej m.in. z warszawskiego PKIN na k.51 z mocą 2 kW ERP w latach 1987-1994 - do powstania WOT51 oraz potem na kanale 41 z mocą 5 kW ERP również z PKIN do roku 1997 (1998) gdy niestety sygnał ten zamilkł.

 

Z tego co kojarzę TV ta była transmitowana wcześniej z Warszawy / Marysina Wawerskiego na k.8, jednak więcej informacji nt powyższego nie udało mi się znaleźć, dlatego m.in. ten temat.

 

Z tego co kojarzę TV z Moskwy w PRL nadawano też z: Świnoujścia na k.1 w pol.V, z Szczecina (z budynku TVP SZCZECIN) na k.3 w pol.V, oraz z Poznania na k.6 w pol.H lub V / nie wiem / z Konsulatu / Ambasady ZSRR w Poznaniu.

 

Proszę o inne wspomnienia, szczegóły techniczne, i inne informacje / plany itp. nt. nadawania w PRL i RP TV z Moskwy.

 

Pozdrawiam,

 

-Adam-

 

Urzędy o transmisji ORT 1 / Ostankino TV w Polsce

 

Szanowny Panie,

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Pańskie pytania odnośnie nadawania w Polsce w sposób rozsiewczy naziemny programu Ostankino (ORT-1). Należy w tym miejscu wskazać, że Pańskie pytania dotyczą kwestii emisji programów nadawanych przez nadawców zagranicznych, co do których może mieć zastosowanie Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej, zawarta w Strasburgu 5 maja 1989 roku.

Organem, który posiada pełną wiedzę na temat jej stosowania na terytorium RP, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

 

1. Kto na jakiej podstawie zaczął transmitować TV z Moskwy, dlaczego, w których mniej więcej latach ?

 

Z informacji zawartych w punkcie 7.2 Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 1993 i punkcie III.7 Sprawozdania KRRiT za rok 1995 Wynika, iż retransmisja programu Ostankino w Warszawie rozpoczęła się w 1989 r. na mocy porozumienia z 1987 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Łączności a, jak przypuszczamy, ich odpowiednikami w Związku Radzieckim.

Z treści punktu 3.5 wspomnianego sprawozdania KRRiT za 1993 r. możemy dowiedzieć się, że w tym roku nastąpiła zmiana kanału emisji telewizji Ostankino z 51 na 41.

Od roku 1993 na mocy decyzji Przewodniczącego KRRiT Nr 10/93 z dnia 22.12.93 r. Telewizja Polska została zobowiązana do retransmisji tego programu na kanale TV nr 41. Wykorzystanie kanału TV nr 41 na potrzeby ORT-1 w Warszawie rozpoczęło się na początku 1994 r.

Podczas przedstawiania w Sejmie sprawozdania KRRiT za 1993r. Przewodniczący Rady Pan Marek Markiewicz tak uzasadniał podjęte przez Radę czynności wobec ORT-1: " ... Podajmy jeszcze jeden przykład. Uznając potrzebę dobrych stosunków, podkreślaną przez najwyższe czynniki państwa, z naszym wschodnim sąsiadem, Rada podjęła decyzję o zobowiązaniu Telewizji Polskiej do podtrzymania programu Telewizji Ostankino, uzyskując w zamian deklarację strony rosyjskiej o retransmisji programu polskiego na terenie Federacji Rosyjskiej. Wszystkie organy państwa - pan premier, pan prezydent, Wysoka Izba - zostały poinformowane o tym akcie, który musiał pociągać za sobą konsekwencje dyplomatyczne, rozbudowywać wymianę międzynarodową. Nikt jej nie podjął, choć program Telewizji Ostankino jest retransmitowany w Polsce zgodnie, w naszym przekonaniu, z interesem państwa. ..." (źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/main/406F5F13).

Podczas jednej z konferencji prasowych w 1994r. Przewodniczący KRRiT również wspominał o kwestii retransmisji programu TV Ostankino: " ... Prezes Rady Marek Markiewicz opowiedzał o wizycie w Moskwie i zapowiadanych odwiedzinach we Włoszech. Chodziło o to by silne nadajniki wykorzystywane w Warszawie przez Rosjan, a w Krakowie przez Włochów mogły być użyte przez lokalne telewizje publiczne. Czyli, żeby warszawski WOT używał moskiewskiego nadajnika.

Chodziło również o to, by w zamian za emisję programu rosyjskiego Ostankino, na innej częstotliwości można było polskie anteny telewizyjne kierować na wschód. Memorandum w tej sprawie zostało podpisane. W zamian za retransmisję telewizji Ostankino w Warszawie wielkie skupiska polonijne na wschodzie powinny mieć możność odbioru polskiej telewizji publicznej. Prezes Markiewicz nie ukrywał jednak, że lepiej niż o telewizji rozmawiało się na tematy radiowe. ..."

(źródło: http://www.dramat.kijowski.pl/).

 

2. Kto i na jakiej podstawie dnia 1.czerwca.1997 lub 1998 roku wyłączył przekaz TV ORT-1 na k.41 z PKiN nie zawiadamiając przy tym o tym odbiorców?

 

Decyzja KRRiT nakazująca TVP retransmisję programu TV Ostankino była kwestionowana przez nadawcę publicznego. TVP podnosiła brak podstaw prawnych do ponoszenia kosztów z tytułu retransmisji programu ORT-1. Wspomina o tym również fragment sprawozdania KRRiT za 1995 r. - wspominany już punkt III.7 ( ).

"... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, od pewnego już czasu, podejmuje wysiłki na rzecz prawnego uregulowania sprawy retransmisji programu OSTANKINO w Warszawie i Szczecinie oraz RAI w Krakowie.

Retransmisję tę rozpoczęto w 1989 r. na mocy porozumień zawieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Łączności. Koszty ponosi obecnie Telewizja Polska S.A., która nie ma tytułu prawnego do ponoszenia takich opłat. Należy podjąć wszelkie wysiłki, by objąć tę działalność programową polskim prawem, ewentualnie zakończyć ją. ...".

Ponieważ wspomnianej działalności TV Ostankino nie uregulowano polskim prawem z uwagi na fakt że nadawca programu nie był ustanowiony na terytorium RP, a strona rosyjska nie zastosowała zasady wzajemności i żaden polski program TV nie był na terenie Rosji retransmitowany w sposób naziemny zatem podjęto decyzję o zakończeniu retransmisji programu ORT-1.

Zgodnie z doniesieniami prasowymi

(http://archiwum.rp.pl/artykul/126207_Pi ... nkino.html)

Stało się to poprzez uchylenie decyzji KRRiT nr 10/93. UKE nie dysponuje niestety kopią wspomnianej decyzji uchylającej decyzję nr 10/93.

 

Niestety nie dysponujemy wykazami w których zawarte byłyby parametry emisji programu TV Ostankino. Jeśli uda nam się odnaleźć coś w tej kwestii, wówczas poinformujemy Pana o tym fakcie w oddzielnym e-mail'u.

 

Szanowny Panie,

Na część pytań otrzymał Pan odpowiedź z UKE, a tym samym nie będę ich powtarzał.

Przed wejściem w życie ustawy o radiofonii i telewizji, a był to rok 1993 wszelkie emisje odbywały się na podstawie pisma Ministerstwa Łączności kierowanego do Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych. Emitowanie programu Ostankino wynikało z porozumień międzynarodowych. Rozmowy w tej sprawie odbyły się w Warszawie w 1986 r. Z posiadanych dokumentów wynika, że program ten miał być emitowany w Warszawie od pierwszego kwartału 1987 r. z wykorzystaniem kanału 51 o mocy 2 kW ERP. Po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy o radiofonii i telewizji rozpowszechnianie programów telewizji publicznej odbywało się na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT. Decyzję zobowiązującą Telewizję Polska S.A. do retransmisji programu Ostankino z wykorzystaniem kanału 41 z mocą 5 kW ERP wydał Przewodniczący KRRiT (decyzja Nr 10/93 z dnia 22.12.1993 r.) Z uwagi na kwestionowaną podstawę prawną tej decyzji oraz brak wzajemności drugiej strony na wniosek Telewizji Polskiej S.A. Przewodniczący KRRiT decyzją nr 65/96 z dnia 30.12.1996 r. uchylił ww. decyzję i na tej podstawie wyłączono retransmisję ww. programu.

Przywołane przez Pana zaprzestanie wykorzystania przez radiofonię częstotliwości z dolnego zakresu dokonano na podstawie Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 8 października 1997 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz warunków ich wykorzystania (Dz. U. nr 128 poz. 836). Dotyczyło to zakresu częstotliwości, a nie pojedynczych stacji jak to miało miejsce w przypadku programu Ostankino.

Pozdrawiam.

 

dane te publikuje m.in. ku ocaleniu ich od zapomnienia...

Link to post
Share on other sites

Brawo! :brawo::wink: Miałeś świetny pomysł, żeby spytać o retransmisję pierwszego programu rosyjskiej (radzieckiej do końca 1991 r.) telewizji publicznej! Proponowałbym jednak - i myślę, że jakiś Administrator bądź Moderator to zrobi niebawem - przenieść dyskusję do wątku o Rosyjskiej telewizji - kiedyś, w tym samym zresztą dziale - https://forum.satkurier.pl/viewtopic.php?f=33&t=3346&start=15

Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie - czy jako dziecko, byłeś może telewidzem OstanKina (ORT1)? Pytam, bo myślę (myślałem?), że pamiętasz tą TV z dzieciństwa, a jako dorosły człowiek :] przypomniałeś sobie albo w Internecie znalazłeś ,,cuś'' o tym kanale i postanowiłeś spytać UKE i KRRiTV?

 

Mini-EDIT z 18:36: A dla @addammo_1985 już teraz kilka ''wycinków'' :wink:

Ja sobie przypominam,że przecież był nadawany w Warszawie z Pałacu Kultury przez pewien okres.Natomiast w kolicach Rembertowa/tzw.Pocisk gdzie stacjonowała jednostka rosyjska można było wyłapać drugi rosyjski kanał który był retransmitowany tam naziemnie z małą mocą.W tym czasie naziemnie transmitowano chyba w Krakowie RAI Uno.Pozdrowienia
.

 

Rosyjska Jedynka była parę ładnych lat dostępna naziemnie z Pałacu Kultury w Warszawie i to z dużą mocą. Ostankino wyłączono dopiero jak powstał WOT (dzisiejsza TVP Warszawa). Szczegóły na stronie radiopolska.pl. Można tam znaleźć wszystkie kanały jakie kiedykolwiek nadawały naziemnie.

 

Podobno po uruchomieniu WOT Ostankino przeniesiono na inną częstotliwość. Emisja pierwszego kanału telewizji rosyjskiej była w Warszawie bardzo bardzo długo.

 

Podobno po uruchomieniu WOT Ostankino przeniesiono na inną częstotliwość.

 

Masz rację. Pamięć mnie zawiodła. W Warszawie wyglądało to tak: do 1985r. ORT 1 (Ostankino) nadawało na kanale 8. Później zostało przeniesione na kanał 51, tam nadawało do 3. I 1994r. bo na tym kanale zaczął nadawać WOT. Ostatecznie ORT 1 wylądowało na kanale 41 i wyłączono go w 1998 r. Rok później na tym kanale zaczęła nadawać TVNiepokalanów. Może ktoś wie od którego roku w Warszawie była ta telewizja dostępna. Urodziłem się w 1985r. a ORT 1 już nadawało. Nie pamiętam bym miał ją od samego początku. Jeszcze na czarno-białym telewizorze Unitra były tylko 2 programy. Anteny były dwie. Jedną nazywało się anteną na 1-szy Program a drugą na Drugi Program (teraz jest na odwrót bo TVP1 z TVP2 zamieniły się kanałami w VI 1995 roku). Czy trzeba było mieć siatkę?

 

Pamiętam te dobre czasy jak oglądałem Walta Disneya (szczególnie pamiętam Kapitana Baloo), Pole ciudzies (to chyba jeszcze jest bo prowadził to taki siwy facet a ostatnio chyba go widziałem i już jest z niego niezły staruszek), były transmisje z biatlonu. Dwie części Liberatora ze Stevenem Seagalem pierwszy raz obejrzałem na ORT 1. Jeśli dobrze pamiętam miał tytuł "Zahwat".

Była dostępna telegazeta a teraz na Hot Birdzie nie ma. W moim Elemisie (jeszcze w drewnianej obudowie a nie te brzęczące plastiki co były później) trochę się krzaczyła ale można się było doczytać o co chodzi. [...]

Link to post
Share on other sites

Pamiętam,

Wychowałem się na niej do chwili wyłączenia jej z PKIN do 12,13 roku życia

Witam,

 

Ostatnio z UKE na moją prośbę dostałem 2 mapki / symulacje - symulacje zasięgu OSTANKINO TV / ORT-1 na k.51 z mocą 2 kW ERP, oraz symulację zasięgu ORT1 po przeniesieniu go - po uruchomieniu WOT51 na k.51, na k.41 nadawanego na k.41 z mocą 5 kW ERP.

 

Symulacje zostały mi przedstawione graficznie dla minimalnego natężenia pola elektromagnetycznego o wartości 70 dBuV/m. Jako, że wiem, że przy sygnale analogowym odbiornikowi TV wystarcza wartość 57 dBuV/m, mam pytanie czemu UKE przedstawił mi nie pełny zasięg "idealnego" ORT1 dla poziomu min. 70 dBuV/m a nie np 60 lub 57 dBuVm, jak i przy 57 dBuV/m sygnał będzie idealny - na ekranie TV.

 

Ponadto:

 

Na jakiej wysokości nad poziomem morza, i terenu, wisiał system antenowy dla k.51 a potem k.41 - i z czego się składał? Rzecz jasna chodzi mi o PKiN.

 

Jak daleko realnie szedł sygn. ORT1 z PKIN?

 

Te pomiary / symulacje UKE wg normy ITU-R P.1546 są robione dla jakiej anteny odbiorczej i zainstalowanej gdzie / ile metrów nad poziomem terenu ?

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...