Jump to content

Naziemna telewizja cyfrowa


Recommended Posts

  • 2 weeks later...
MUX5 i MUX6 powstaną jednak na pewno później(obecnie będą zamrożone)... W Polsce nastąpi przejście z DVB-T na DVB-T2/HEVC.

 

E-mail od UKE w którym zostało zawartych więcej informacji:

 

"Szanowny Panie,

 

W odpowiedzi na Pańskie żądanie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.)  Minister Cyfryzacji i Prezes UKE prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu, w szczególności:

a) wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:

- zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,

- zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),

- efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,

- wspieranie efektywnego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją,

- zapewnienie przewidywalności regulacyjnej;

B) wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym:

- usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej,

- wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich,

- zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

- współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich, BEREC i Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów,

- współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją Europejską w zakresie:

    - planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystania częstotliwości w Unii Europejskiej, mając na celu optymalizację wykorzystania częstotliwości oraz unikanie szkodliwych zakłóceń oraz

    - promowania koordynacji polityki widma radiowego w Unii Europejskiej, a także zharmonizowanych warunków w odniesieniu do dostępności i efektywnego wykorzystania widma, koniecznego do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego usług telekomunikacyjnych.

 

Zatem obowiązkiem organów regulacyjnych jest tworzenie miejsca dla nowych technologii poprzez coraz bardziej efektywne gospodarowanie częstotliwościami radiowymi. Odnosi się to do wszystkich krajów Unii Europejskiej, które przez spójna politykę w dziedzinie widma radiowego przyczyniają się do budowy tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy. Co z kolei ma zapewnić krajom UE wzrost gospodarczy poprzez umożliwienie przedsiębiorcom świadczenia usług globalnych a także poprzez inwestowanie w ultraszybką infrastrukturę ITC (teleinformatyczną) i w takie technologie jak chmura obliczeniowa i duże zbiory danych, oraz badania i innowacje, które zwiększą konkurencyjność przemysłową, doprowadzając do udoskonalenia wielu dziedzin użyteczności publicznej, a także poszerzenia kręgu osób korzystających z osiągnięć gospodarki cyfrowej i poprawy ich umiejętności w funkcjonowaniu w „świecie cyfrowym”.  Jednocześnie polityka regulacyjna musi być tak prowadzona, żeby nie doprowadzić do dyskryminowania przedsiębiorców z żadnej gałęzi telekomunikacji (np. nadawców TV względem dostawców usług szerokopasmowych).

Polityka europejska względem zagospodarowania pasma 700 MHz dąży do spełnienia powyższych celów i ma trzy główne założenia:

harmonizacja (ujednolicenie) warunków technicznych bezprzewodowych usług szerokopasmowej łączności elektronicznej w zakresie częstotliwości 700 MHz z poszanowaniem zasad neutralności w zakresie technologii i usług;

 

ustalenie wspólnego terminu (wstępne propozycje to połowa 2020 r.) faktycznego udostępnienia pasma 700 MHz dla bezprzewodowych usług szerokopasmowej łączności elektronicznej zgodnie ze wspomnianymi wyżej zharmonizowanymi warunkami technicznymi z towarzyszeniem środków koordynacji wspomagających to przejście ;

 

priorytetowe traktowanie audiowizualnych usług medialnych (a więc również naziemnej telewizji cyfrowej) w paśmie częstotliwości poniżej 700 MHz przy zachowaniu elastyczności zastosowania tego zakresu częstotliwości, co jest nieodzowne dla uwzględnienia zróżnicowania znaczenia sektora DVB–T w poszczególnych krajach członkowskich.

 

 Przeniesienie usług telewizyjnych z pasma 700 MHz do pasma poniżej (zakres 470-694 MHz) stanowi oczywiście niedogodność dla operatorów multipleksów (przestrojenie obwodów nadawczych) oraz widzów (przestrojenie odbiorników) i faktem jest, że na pewien okres odsunie w czasie możliwość uruchomienia multipleksów MUX5 i MUX6 w Polsce, gdyż częstotliwości przypisane wstępnie tym multipleksom będą potrzebne na wypełnienie luk w pokryciu sygnałami MUX1-4, spowodowanymi wyłączeniem emisji w kanałach nr 49-60.

 

Jednakże jeśli połączy się dwa procesy, a właściwie zespoli w jeden proces: zwolnienie pasma 700 MHz na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych oraz przejście ze standardu DVB-T na DVB-T2 w sposobie transmisji sygnałów multipleksów naziemnej TV, wówczas korzyści osiągną wszyscy użytkownicy pasma, co będzie wymiernym dowodem na efektywne gospodarowanie częstotliwościami.

 

Przejście na bardziej zaawansowane i efektywne pod względem wykorzystania zasobów częstotliwości technologie dostarczania treści audiowizualnych drogą naziemną (np.: wspomniane: standard transmisji naziemnej DVB-T2 i standard kodowania wizji HEVC) jest i tak nieuchronne. Żeby platformy naziemne mogły skutecznie konkurować o widza z platformami satelitarnymi i kablowymi, muszą mieć możliwość dostarczania treści jakości Full HD. Nadawcy i operatorzy prowadzą już emisje eksperymentalne z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze transmisji sygnałów naziemnej TV (DVB-T2, HEVC). Wprowadzenie tych technologii w przyszłości umożliwi bądź wspomniane polepszenie jakości nadawanych programów lub zwiększenie oferty programowej w jakości SD, i to pomimo omawianego zwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług szerokopasmowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że możliwość budowania przy wykorzystaniu standardu DVB-T2 wielkoobszarowych sieci SFN dużej mocy pozwoli odtworzyć w zakresie 470-694 MHz dwie początkowo utracone sieci ogólnokrajowe dla MUX5 i MUX6.

 

Zatem pomimo uszczuplenia zasobów widmowych dla naziemnej TV, dzięki wykorzystaniu efektywnego widmowo systemu DVB-T2/HEVC możliwe stanie się zaoferowanie nadawcom 6 ogólnokrajowych multipleksów naziemnej TV. Natomiast pasmo 700 MHz będzie wykorzystywane przez systemy inne niż radiodyfuzyjne.

 

Kluczową kwestią będzie ustalenie właściwego terminu/terminów przełączenia naziemnych emisji TV z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC ze względu na możliwość wymiany sprzętu odbiorczego przez widzów. Powinien on korespondować z terminem naturalnego zestarzenia się i niewymuszonej wymiany odbiorników. Jednakże wspomniane przełączenie powinno nastąpić przed 1 stycznia 2025 r., kiedy zgodnie z sugestia zawartą w raporcie Lamy’ego http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-bandKomisja Europejska przeprowadzi, we współpracy z państwami członkowskimi, ocenę stopnia wykorzystania zakresu częstotliwości 470-694 MHz i złoży Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie uwzględniające społeczne, gospodarcze, kulturowe i technologiczne aspekty wykorzystania tego zakresu, sugerując pozostawienie go na potrzeby telewizji lub wydzielenie kolejnej dywidendy cyfrowej.

 

Reasumując, zagospodarowanie drugiej dywidendy cyfrowej w paśmie 700 MHz przez mobilne usługi szerokopasmowe i jednoczesne unowocześnienie sposobu transmisji sygnałów TV w paśmie poniżej przyniesie korzyści dla szeroko pojętego rynku usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do Polski i całej UE, a zamrożenie udostępnienia multipleksów MUX5 i MUX6 będzie jedynie czasowe."

Link to post
Share on other sites

Ten e-mail nie zawiera żadnych konkretów. Nakreślili ci ogólną sytuację rynku i oczekiwane zmiany. Nic ciekawego. A do 2025r. jest jeszcze tyle czasu, że może pojawić się następca T2 i HEVC'a.

Jedno jest pewne. Zmiany są nieuniknione. Przez SFN będą kosztowne dla nadawców, a przez kodeki i T2 dla odbiorców (dzisiaj kupione, nawet najdroższe modele TV i dekoderów, mogą okazać się przestarzałe).

Link to post
Share on other sites

Jednak nie ma co rezygnować z oferty płatnej TV bo w tej NTC wogóle nie ma co oglądać.Teraz jak dodadzą ten MUX 8 w którym znajdą się tak beznadziejne kanały że aż brak słów.TVP INFO HD??Serio...?Mi by wystarczyło to w SD.Zupełnie nie rozumiem czemu nie dodadzą do tej naziemnej TVP Sport czy TVP Seriale.

Link to post
Share on other sites

A co w tym trudnego? To są komercyjne kanały przeznaczone do płatnej dystrybucji. Jest szansa na zmianę, ale dopiero po przekształceniu formy prawnej TVP. Może jakoś uda się zgrać, wraz we startem komercyjnym MUX-8? Zobaczymy.

Link to post
Share on other sites

Pytanie z innej beczki.

 

Mam pytanie, na jakiej zasadzie i za ile od gniazdka, sieci kablowe udostępniają sygnał DVB-T dla mieszkańców bloków spóldzilelczych lub wspólnot mieszkaniowych. W moim bloku nie ma instalacji AZART a są UPC i Multimedia. Czy jest możliwość dogadania się z którymś dostawców. tak aby  udostępnił sygnał, poza ofertą komercyjną.?

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Same nowości ostatnio w NTC:

TVP Info HD, Ósemka TV (rebranding), Super Polsat (rebranding), a do tego jeszcze: Nowa TV, Zoom TV (miejmy nadzieję, że znajdą się jak najszybciej w MUX8) i w dalszej kolejności: Metro, WP, TVP Sport HD i jeszcze jeden kanał od TVP.

Edited by Mr. Orbita
Dlaczego to jest w wątku MUX III TVP? Przenoszę.
Link to post
Share on other sites

Same nowości ostatnio w NTC:

TVP Info HD, Ósemka TV (rebranding), Super Polsat (rebranding), a do tego jeszcze: Nowa TV, Zoom TV (miejmy nadzieję, że znajdą się jak najszybciej w MUX8) i w dalszej kolejności: Metro, WP, TVP Sport HD i jeszcze jeden kanał od TVP.

Na Metro tv bym nie liczył, obecny skład KRRiT nie pozwoli na wejście do NTC

Link to post
Share on other sites

Na Metro tv bym nie liczył, obecny skład KRRiT nie pozwoli na wejście do NTC

Niby w jaki sposób? Koncesje nadawcy już posiadają. Są dokładnie w takiej samej sytuacji, jak np. kanał TVN, tyle że nie nadają. Równie dobrze mogą cofnąć koncesje jakiemuś już nadajacemu kanałowi, co jest absurdalne. Taki ruch niósłby konsekwencje społeczne.
Link to post
Share on other sites
  • 5 weeks later...

Tak z ciekawości zapytam :D

Gdyby nowy MUX miałby być uruchamiany i byłby kodowany to który standard, waszym zdaniem, najlepszy? DVB-T2 MPEG4, czy DVB-T2 HEVC?

Przy tym drugim można by umieścić blisko 25 kanałów SD / 10-12 w HD, a stosując najnowsze kodeki, może by nawet kilka więcej zmieścić.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...