Jump to content

Recommended Posts

3 godziny temu, Grzechu27 napisał:

@maks27: Na kanale Bollywood w ogóle nie ma reklam, oficjalnie kanał jest tylko w pakiecie HD, ciekawe czy wszyscy bez tego pakietu go mają ja ten pakiet mam. Możliwe że jest jakiś błąd w kodowaniu albo technikom się coś pomieszało. 

 

Bollywood działa bez modułu CAM w tv, więc to promocja na pewien czas bez kodowania 😁

Można skorzystać i coś obejrzeć, tym bardziej że bez reklam.

Link to post
Share on other sites

Jest szansa by przedłużeniu umowy wymusić by dali mi nowy modem wifi jak Aris te nowe tg2492s chyba taki bo widziałem że są czarne i białe bo są mniejsze i cieńsze a te co mi dawają to stare graty duże bydlaki co jest nie komfortowe by go schować i w ogóle zakres 5ghz nie działa choć niby są. 

 

Widziałem ze na stronie maja tez jakiś inne modem wifi Kasda? https://www.multimedia.pl/modem-wifi

Link to post
Share on other sites

No pomieszałeś troszkę, na sieci HFC nie ma modemów Kasda, to są modemy ADSL (odpowiednik łącza ala Neostrada). Jeżeli masz prędkość którą twój aktualny modem obsługuje to nie wymieniają.

Pisaliśmy tutaj wiele razy, nie bierze się usługi WiFi od operatorów. Kup solidny router i masz święty spokój oraz pełną kontrolę nad swoją siecią.

Link to post
Share on other sites

Witam Tel do DUk 244 244 333 do 338

Sportklub HD mam normalnie w Superbox parę dni był w SD nie wiem czemu jak i te kanały które dodali w HD.

a co do pakietyzacji to jest chory pomysł naliczyłem 13 dubli.

Link to post
Share on other sites

Ta nowa numeracja jest tak beznadziejna i głupia że szkoda gadać, kto widział u innych operatorów żeby kanały zaczynały się od 101 i jeszcze ta masa dubli HD od TVN Discovery które marnują miejsce a inny kanał tego samego nadawcy czyli TTV zostawią w SD, gdzie tu sens gdzie logika ?

Link to post
Share on other sites

Jak 8 lat temu jeszcze miałem Vectrę to akurat sobie ich listę kanałów chwaliłem - kanały były sensownie podzielone tematycznie, nie było problemów jak dołączali nowe bo zawsze było miejsce itd.

 

Numeracja od setki jest powszechna poza naszym krajem. Jest tak chociażby w brytyjskim Sky i Virgin Media, amerykańskim Dish Network itd.

Edited by bugmenot
Link to post
Share on other sites

Vectra nas uszczęśliwi swoją numeracją. Całe szczęście, że mogę w swoim TV wywalić z listy co mi się podoba i ustawić wszystko tak jak ja chcę a nie operator.

Któryś z userów miał możliwość podglądu jaki jest bitrate na poszczególnych kanałach tylko nie pamiętam nicka tej osoby? Fajnie jakby sprawdził i spisał jaki bitrate aktualnie mamy na najpopularniejszych kanałach HD a potem porównał wyniki jak trafimy pod skrzydła Vectry.

Link to post
Share on other sites

Gdynia, 18 sierpnia 2020

Multimedia
 

Szanowni Państwo,

Przekazujemy poniżej informację dotyczącą możliwości zmiany dostawcy usług dostępu do płatnej telewizji i szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu.
Chcielibyśmy poinformować Państwa, że w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o numerze DKK-25/2020 z dnia 17.01.2020 r., podjętą na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) („Decyzja”1), w której to Decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażona została zgoda na przejęcie przez Vectra S.A. kontroli nad Multimedia Polska S.A,, w wykonaniu obowiązku nałożonego w Decyzji niniejszym Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni umożliwia wszystkim Abonentom firmy Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w określonych w Decyzji miejscowościach zmianę dostawcy usług dostępu do płatnej telewizji kablowej lub szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu bez ponoszenia przez Abonenta kosztów zwrotu ulgi przyznanej Abonentowi przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zachowaniem następujących zasad:

 1. Rozwiązanie umowy jest możliwe tylko w okresie uwolnienia, który trwa od 19 września 2020 r. do 19 czerwca 2021 r. (włącznie) („Okres Uwolnienia”).
 2. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku zawarcia przez Abonenta w Okresie Uwolnienia umowy z innym operatorem (tj. z podmiotem niezależnym od firmy Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni) dotyczącej świadczenia na rzecz Abonenta co najmniej usług telekomunikacyjnych dotychczas świadczonych na rzecz Abonenta firmy Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni („Nowa Umowa”), tj.: Powyższe zasady mają także zastosowanie w przypadku, gdyby korzystali Państwo zarazem z usług dostępu do płatnej telewizji oraz szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu.
  Nowa Umowa może zostać zawarta przez Abonenta zarówno przed, jak i po wypowiedzeniu umowy (umów) zawartych przez Abonenta z Multimedia Polska S.A. („Dotychczasowa Umowa”). Niezależnie od tego, czy zawarcie Nowej Umowy nastąpi przed czy po dokonaniu wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy, to wypowiedzenie Dotychczasowej Umowy jest skuteczne pod warunkiem wykazania przez Abonenta zawarcia Nowej Umowy, przy czym wykazanie zawarcia Nowej Umowy powinno nastąpić nie później, niż ostatniego dnia Okresu Uwolnienia. Wypowiedzenie Dotychczasowej Umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy, zaś gdy Abonent ma zawarte z Multimedia Polska S.A. dwie lub więcej Dotychczasowe Umowy o okresach wypowiedzenia różnej długości – wówczas wypowiedzenie każdej z Dotychczasowych Umów jest skuteczne dla każdej z tych umów z upływem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.
  Wskazujemy, że w razie potrzeby mogą Państwo zweryfikować, jakimi umowami są Państwo obecnie związani z Multimedia Polska S.A. oraz jaki jest ich okres wypowiedzenia poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • w przypadku, gdy dotychczas korzystali Państwo z usługi dostępu do płatnej telewizji – Nowa Umowa powinna obejmować świadczenie usługi dostępu do płatnej telewizji, przy czym nie ma znaczenia liczba kanałów TV zaoferowanych w Nowej Umowie lub inne dodatkowe usługi w tym zakresie świadczone;
  • w przypadku, gdy korzystali Państwo z usługi szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu – Nowa Umowa powinna obejmować świadczenie usługi szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu, przy czym nie ma znaczenia prędkość tego dostępu lub inne dodatkowe usługi w tym zakresie świadczone. z tym zastrzeżeniem, że nie jest możliwe dokonanie zmiany usługi stacjonarnego dostępu do Internetu na dostęp mobilny, czyli Nowa Umowa nie może dotyczyć tylko świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu;
 3. Rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy Abonenta poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy i z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie (w tym w regulaminie stanowiącym integralną część tej umowy), której rozwiązania dotyczy to oświadczenie („Oświadczenie”).
 4. W celu skutecznego rozwiązania umowy Oświadczenie powinno zostać złożone:
  1. w formie pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta (adresy BOK znajdują się na stronie www.multimedia.pl) lub
  2. w formie listownej – tj. w drodze listu poleconego wysłanego na adres podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne na podstawie umowy, której rozwiązania dotyczy Oświadczenie.
   W przypadku obowiązywania w trakcie Okresu Uwolnienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego Multimedia Polska S.A. udostępni możliwość wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy w formie zdalnej.
 5. W celu spełnienia warunku dla skuteczności wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy Abonent powinien nie później niż w ostatnim dniu Okresu Uwolnienia odpowiednio wykazać wobec Multimedia Polska S.A. zawarcie Nowej Umowy, np. poprzez okazanie Multimedia Polska S.A. do wglądu lub przesłanie listem Nowej Umowy (przy czym Multimedia Polska S.A. akceptować będzie zakrycie danych wrażliwych dla Abonenta oraz stanowiących tajemnicę operatora będącego stroną Nowej Umowy), faktury lub rachunku wystawionego przez innego operatora na usługi świadczone przez operatora na podstawie Nowej Umowy (spełniające kryteria wskazane w Decyzji, tj. zakres takich usług będzie co najmniej taki, jak dotychczas świadczonych na rzecz Abonenta przez Multimedia Polska S.A.), lub zaświadczenie bądź inną informację od operatora będącego stroną Nowej Umowy na okoliczność zawarcia Nowej Umowy i potwierdzenia, że zakres usług które mają być na jej podstawie świadczone jest nie węższy, niż zakres usług świadczonych na podstawie Dotychczasowej Umowy (Dotychczasowych Umów), zgodnie z pkt 2) powyżej.

 

Z przyjemnością wykonujemy powyższą decyzję UOKiK i umożliwiamy Państwu rozwiązanie dotychczas obowiązującej Państwa umowy z Multimedia Polska S.A. Jesteśmy jednak przekonani, że jakość i atrakcyjność naszej oferty będzie podstawą do dalszej owocnej współpracy naszej firmy z Państwem, niezależnie od opcji przedstawionych powyżej.
Chcielibyśmy przy tym jeszcze raz podkreślić, że cieszymy się, że jesteście Państwo naszymi Klientami, i dziękujemy za okazane zaufanie. Jesteśmy dumni, że możemy zapewniać usługi telekomunikacyjne stale powiększającemu się gronu abonentów. Ze swojej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by korzystanie z naszych usług sprawiało Państwu jak najwięcej przyjemności. Nieustannie uzupełniamy i udoskonalamy swoją ofertę, ponieważ satysfakcja Klientów jest dla nas na pierwszym miejscu.
Pragniemy również zapewnić Państwa, że w warunkach świadczenia Państwu naszych usług nie zachodzą żadne zmiany. Abonenci Multimedia Polska S.A. nadal będą mogli korzystać z bogatej i gwarantującej rozrywkę na najwyższym poziomie oferty naszej firmy na dotychczasowych zasadach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub infolinią: 244 244 244 (opłaty według stawek operatora).

 

Dostałem dziś,mieszkam w jednej z tych miejscowości. Zastanawiam się czy robić wypowiedzenie we wrześniu(umowe mam do 10.2021) i może coś się da wytargować już teraz

🙄

Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, levybydg napisał:

Gdynia, 18 sierpnia 2020

Multimedia
 

Szanowni Państwo,

Przekazujemy poniżej informację dotyczącą możliwości zmiany dostawcy usług dostępu do płatnej telewizji i szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu.
Chcielibyśmy poinformować Państwa, że w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o numerze DKK-25/2020 z dnia 17.01.2020 r., podjętą na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) („Decyzja”1), w której to Decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażona została zgoda na przejęcie przez Vectra S.A. kontroli nad Multimedia Polska S.A,, w wykonaniu obowiązku nałożonego w Decyzji niniejszym Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni umożliwia wszystkim Abonentom firmy Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w określonych w Decyzji miejscowościach zmianę dostawcy usług dostępu do płatnej telewizji kablowej lub szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu bez ponoszenia przez Abonenta kosztów zwrotu ulgi przyznanej Abonentowi przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zachowaniem następujących zasad:

 1. Rozwiązanie umowy jest możliwe tylko w okresie uwolnienia, który trwa od 19 września 2020 r. do 19 czerwca 2021 r. (włącznie) („Okres Uwolnienia”).
 2. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku zawarcia przez Abonenta w Okresie Uwolnienia umowy z innym operatorem (tj. z podmiotem niezależnym od firmy Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni) dotyczącej świadczenia na rzecz Abonenta co najmniej usług telekomunikacyjnych dotychczas świadczonych na rzecz Abonenta firmy Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni („Nowa Umowa”), tj.: Powyższe zasady mają także zastosowanie w przypadku, gdyby korzystali Państwo zarazem z usług dostępu do płatnej telewizji oraz szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu.
  Nowa Umowa może zostać zawarta przez Abonenta zarówno przed, jak i po wypowiedzeniu umowy (umów) zawartych przez Abonenta z Multimedia Polska S.A. („Dotychczasowa Umowa”). Niezależnie od tego, czy zawarcie Nowej Umowy nastąpi przed czy po dokonaniu wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy, to wypowiedzenie Dotychczasowej Umowy jest skuteczne pod warunkiem wykazania przez Abonenta zawarcia Nowej Umowy, przy czym wykazanie zawarcia Nowej Umowy powinno nastąpić nie później, niż ostatniego dnia Okresu Uwolnienia. Wypowiedzenie Dotychczasowej Umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy, zaś gdy Abonent ma zawarte z Multimedia Polska S.A. dwie lub więcej Dotychczasowe Umowy o okresach wypowiedzenia różnej długości – wówczas wypowiedzenie każdej z Dotychczasowych Umów jest skuteczne dla każdej z tych umów z upływem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.
  Wskazujemy, że w razie potrzeby mogą Państwo zweryfikować, jakimi umowami są Państwo obecnie związani z Multimedia Polska S.A. oraz jaki jest ich okres wypowiedzenia poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • w przypadku, gdy dotychczas korzystali Państwo z usługi dostępu do płatnej telewizji – Nowa Umowa powinna obejmować świadczenie usługi dostępu do płatnej telewizji, przy czym nie ma znaczenia liczba kanałów TV zaoferowanych w Nowej Umowie lub inne dodatkowe usługi w tym zakresie świadczone;
  • w przypadku, gdy korzystali Państwo z usługi szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu – Nowa Umowa powinna obejmować świadczenie usługi szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do Internetu, przy czym nie ma znaczenia prędkość tego dostępu lub inne dodatkowe usługi w tym zakresie świadczone. z tym zastrzeżeniem, że nie jest możliwe dokonanie zmiany usługi stacjonarnego dostępu do Internetu na dostęp mobilny, czyli Nowa Umowa nie może dotyczyć tylko świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu;
 3. Rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy Abonenta poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy i z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie (w tym w regulaminie stanowiącym integralną część tej umowy), której rozwiązania dotyczy to oświadczenie („Oświadczenie”).
 4. W celu skutecznego rozwiązania umowy Oświadczenie powinno zostać złożone:
  1. w formie pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta (adresy BOK znajdują się na stronie www.multimedia.pl) lub
  2. w formie listownej – tj. w drodze listu poleconego wysłanego na adres podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne na podstawie umowy, której rozwiązania dotyczy Oświadczenie.
   W przypadku obowiązywania w trakcie Okresu Uwolnienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego Multimedia Polska S.A. udostępni możliwość wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy w formie zdalnej.
 5. W celu spełnienia warunku dla skuteczności wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy Abonent powinien nie później niż w ostatnim dniu Okresu Uwolnienia odpowiednio wykazać wobec Multimedia Polska S.A. zawarcie Nowej Umowy, np. poprzez okazanie Multimedia Polska S.A. do wglądu lub przesłanie listem Nowej Umowy (przy czym Multimedia Polska S.A. akceptować będzie zakrycie danych wrażliwych dla Abonenta oraz stanowiących tajemnicę operatora będącego stroną Nowej Umowy), faktury lub rachunku wystawionego przez innego operatora na usługi świadczone przez operatora na podstawie Nowej Umowy (spełniające kryteria wskazane w Decyzji, tj. zakres takich usług będzie co najmniej taki, jak dotychczas świadczonych na rzecz Abonenta przez Multimedia Polska S.A.), lub zaświadczenie bądź inną informację od operatora będącego stroną Nowej Umowy na okoliczność zawarcia Nowej Umowy i potwierdzenia, że zakres usług które mają być na jej podstawie świadczone jest nie węższy, niż zakres usług świadczonych na podstawie Dotychczasowej Umowy (Dotychczasowych Umów), zgodnie z pkt 2) powyżej.

 

Z przyjemnością wykonujemy powyższą decyzję UOKiK i umożliwiamy Państwu rozwiązanie dotychczas obowiązującej Państwa umowy z Multimedia Polska S.A. Jesteśmy jednak przekonani, że jakość i atrakcyjność naszej oferty będzie podstawą do dalszej owocnej współpracy naszej firmy z Państwem, niezależnie od opcji przedstawionych powyżej.
Chcielibyśmy przy tym jeszcze raz podkreślić, że cieszymy się, że jesteście Państwo naszymi Klientami, i dziękujemy za okazane zaufanie. Jesteśmy dumni, że możemy zapewniać usługi telekomunikacyjne stale powiększającemu się gronu abonentów. Ze swojej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by korzystanie z naszych usług sprawiało Państwu jak najwięcej przyjemności. Nieustannie uzupełniamy i udoskonalamy swoją ofertę, ponieważ satysfakcja Klientów jest dla nas na pierwszym miejscu.
Pragniemy również zapewnić Państwa, że w warunkach świadczenia Państwu naszych usług nie zachodzą żadne zmiany. Abonenci Multimedia Polska S.A. nadal będą mogli korzystać z bogatej i gwarantującej rozrywkę na najwyższym poziomie oferty naszej firmy na dotychczasowych zasadach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub infolinią: 244 244 244 (opłaty według stawek operatora).

 

Dostałem dziś,mieszkam w jednej z tych miejscowości. Zastanawiam się czy robić wypowiedzenie we wrześniu(umowe mam do 10.2021) i może coś się da wytargować już teraz

🙄

Żeby targować musisz przedstawić zawartą umowę z innym operatorem. Więc raczej są zabezpieczeni na takie kombinacje.

Link to post
Share on other sites
1 minutę temu, maxio napisał:

Żeby targować musisz przedstawić zawartą umowę z innym operatorem. Więc raczej są zabezpieczeni na takie kombinacje.

 

Dotyczy to miejscowości: Barcin, Inowrocław, Kruszwica, Lubicz Dolny, Łęczyca, Mogilno, Nakła nad Notecią, Piechcin, Słubice, Strzelno, Suwałki, Szubin i Świnoujście.

 

Link to post
Share on other sites
18 minut temu, maxio napisał:

W celu spełnienia warunku dla skuteczności wypowiedzenia Dotychczasowej Umowy Abonent powinien nie później niż w ostatnim dniu Okresu Uwolnienia odpowiednio wykazać wobec Multimedia Polska S.A. zawarcie Nowej Umowy,

@maxio Ja rozumiem,że nowa umowe z innym operatorem mogę im okazac nawet 21 czerwca 2021 dopiero,a wypowiedzenie złożyć między 19.09 a 21.06. Ale może źle to rozumiem.

Link to post
Share on other sites

Źle rozumiesz. Musisz im okazać do ostatniego dnia Twojej umowy. Czyli jak wypowiadasz z końcem września to do ostatniego września musisz okazać umowę. W innym przypadku naliczą karę.

Link to post
Share on other sites

W nocy nie miałem uprawnień TVP Seriale  na ekranie TV był komunikat: " kanał kodowany".

Teraz już działa, wszedłem w menu modułu CAM i jest taka pozycja: "Vectra MMP"  z datą uprawnień na sierpień.

Edited by maks27
Korekta
Link to post
Share on other sites

U mnie w menu modułu nie ma pozycji "Vectra MMP". Odbieram wszystko co mam wykupione z wyjątkiem Sport Klub HD. Ponieważ nie zależy mi na tym kanale to na razie nie będę nic z tym robił. We wrześniu nowa lista,nowe częstotliwości więc zmieni się wszystko.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Nie wiem, czy już zostało wrzucone.

Link do wiadomości z MM wraz z nową listą programów od 01.10.:

https://drive.google.com/file/d/1caqy0k2uZqUlebMim1tf5D3YQ_3MMgcF/view?usp=sharing

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 
Dotyczy to miejscowości: Barcin, Inowrocław, Kruszwica, Lubicz Dolny, Łęczyca, Mogilno, Nakła nad Notecią, Piechcin, Słubice, Strzelno, Suwałki, Szubin i Świnoujście.

 
Ciekawe, czemu akurat w tych lokalizacjach.
Link to post
Share on other sites

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/multimedia-uwalnia-umowy-abonentom-z-13-miejscowosci  "Abonenci operatora Multimedia Polska z kilkunastu miejscowości w Polsce mogą w ciągu roku zrezygnować z jego usług i zerwać umowę bez żadnych konsekwencji. (...) Umowy mogą zrywać mieszkańcy 13 miejscowości. (...) Umożliwienie abonentom zmiany dostawcy usług było jednym z warunków, postawionych spółce przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w styczniu br. (wówczas Urząd wyraził warunkową zgodę na przejęcie Multimediów przez Vectrę). (...) Ostatecznie na początku roku UOKiK zgodził się na przejęcie Multimedia pod dwoma warunkami.

Pierwszym było to, że Vectra musi sprzedać sieć własną lub Multimediów w ośmiu miejscowościach: Gorzowie Wielkopolskim, Kwidzynie, Łowiczu, Olsztynie, Ostródzie, Pogórzu, Pruszczu Gdańskim i Stargardzie. Drugim – rozpoczynane właśnie uwalnianie umów w 13 innych miejscowościach."

Link to post
Share on other sites

Przeglądałem właśnie ofertę vectry. Pakiet "złoty" to taki odpowiednik superboxa a "platynowy" maxboxa. Z tym że mają NGCh i BBC i parę rzeczy więcej. Zastanawia mnie czemu MM trzyma się kurczowo pakietu HD. W Vectrze tego wynalazku nie ma. Rozgonić te programy po głównych pakietach i koniec problemu. Wielu abonentów dostaje te HD za 0 zł. Więc gdzie tu problem ? Chyba Vectra wcześniej czy później to zlikwiduje.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...