Jump to content

K63

Users
 • Content Count

  952
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by K63


 1. Wszystko zależy od miejsca odbioru. Nie każdy ma możliwość odbioru mux-8 z tego samego nadajnika co mux-y 1-3. Ponadto praktycznie wszystkie nadajniki mux-8 (oprócz Poznań/AE) nadają z charakterystyką kierunkową. W materiałach informacyjnych podaje się często tylko moc maksymalną. Ale już mało kto wie że sygnał mux-8 na pewnych azymutach jest mocno wytłumiony - na niektórych nadajnikach niemal do zera, np.

  - Leżajsk /Giedlarowa - ERP max. 20 kW /min. 0.4 kW

  - Kobyla Góra - ERP max. 15 kW / min. 0.038 kW

  - Lublin / Boży Dar - ERP max. 30 kW / min. 0.2 kW

  - Toruń / Komin EC - ERP max. 15 kW / min. 0.002 kW

  Do tego systemy nadawcze tego mux-a bardzo często zawieszone są na masztach dużo niżej niż anteny mux-ów 1-3. W niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt metrów.

  Co prawda do wypromieniowania sygnału VHF, o zasięgu podobnym do tego w UHF, potrzeba ok. 10-krotnie mniej mocy, ale nadajniki mux-8 mają niejednokrotnie inną charakterystykę promieniowania od nadajników mux-1-3. Nawet z tych samych obiektów. Stąd czasem problemy z odbiorem na jednej antenie.

   


 2. Rosja utrudnia koordynację nadawania tv w zakresie 470-694 MHz.

   

  Cytat

   

  Odpowiedź na interpelację nr 29318

  w sprawie uwolnienia pasma 700 Mhz

  Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński

  Warszawa, 08-03-2019

  Szanowny Panie Marszałku,

  poniżej przekazuję odpowiedzi na zadane przez Posła pytania.

   

  Ad 1) Czy uda się skutecznie przeprowadzić koordynację transgraniczną wcześniej i tym samym wcześniej rozdysponować pasmo 700 MHz operatorom?

  Ad 2) Na jakim etapie są rozmowy dotyczące koordynacji transgranicznej?

  Przeprowadzenie procesu uzgodnień międzynarodowych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą dotyczących zwolnienia pasma 700 MHz w tych krajach w obszarach przygranicznych, jest zadaniem realizowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Należy jednak podkreślić, że kraje te nie mają obowiązku zwolnienia pasma 700 MHz i termin zakończenia tych negocjacji zależy od tych państw. Prezes UKE jeszcze w latach 2016-2017 r. zawarł porozumienia dotyczące koordynacji transgranicznej w paśmie 700 MHz ze wszystkimi krajami UE graniczącymi z Polską. Nadal nie został zaś zakończony proces uzgodnień międzynarodowych z Rosją.

   

  I. Stan uzgodnień z Republiką Białorusi

  24 sierpnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Białorusi uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Białorusi zobligowała się do przekazania Polsce do 31 grudnia 2018 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz. Z uwagi na brak informacji od Administracji Białorusi, 15 stycznia br. Prezes UKE wystąpił do Białorusi o wskazanie terminu zwolnienia pasma 700 MHz przez białoruskie stacje TV. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.

   

  II. Stan uzgodnień z Ukrainą

  11 grudnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie z Administracją Ukrainy, uzgadniające plan częstotliwościowy dla telewizji cyfrowej poniżej pasma 700 MHz. Ponadto w porozumieniu tym Administracja Ukrainy zobligowała się do przekazania Polsce do 30 czerwca 2020 r. informacji na temat terminu wyłączenia stacji telewizyjnych pracujących w paśmie 700 MHz.

   

  III. Stan uzgodnień z Rosją

  Wobec braku realnych efektów negocjacji z Rosją ws. zwolnienia pasma 700 MHz prowadzonych przez UKE, Prezes UKE podjął decyzję o wydzieleniu do odrębnego nurtu negocjacji z Rosją kwestii uzgodnienia nowego planu częstotliwościowego dla naziemnej telewizji cyfrowej w paśmie poniżej 700 MHz. 25 września 2018 r. Prezes UKE skierował do Administracji Rosji pismo, w którym przesłał projekt porozumienia odnośnie rekonfiguracji sieci NTC w zakresie 470-694 MHz. W odpowiedzi z 17 grudnia 2018 r. Federacja Rosyjska poinformowała, że w związku z wcześniej podpisanymi porozumieniami w Genewie w 2006 r. i w Nidzie w 2009 r., nie widzi konieczności finalizacji prac nad nowym planem dla telewizji cyfrowej w formie porozumienia. W kolejnym piśmie z 15 stycznia 2019 r. Prezes UKE zaakceptował zaproponowane przez Administrację Rosji zmiany do załączników technicznych oraz podtrzymał stanowisko o konieczności podpisania porozumienia ws. listy skoordynowanych obszarów wykorzystania częstotliwości i telewizyjnych stacji nadawczych w zakresie 470-694 MHz. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji UKE nie otrzymało odpowiedzi na pismo.

   

  Ad 3) Na ile według resortu jest szansa "uwolnienie" pasma 700 MHz?

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej określone obowiązki w celu udostępnienia tego zakresu na potrzeby naziemnych systemów zdolnych do zapewniania usług bezprzewodowej szerokopasmowej łączności elektronicznej. W związku z powyższym zadaniem Ministerstwa Cyfryzacji jest określenie wszystkich koniecznych działań, których podjęcie jest niezbędne w celu umożliwienia wypełnienia przez Polskę tego obowiązku jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tym kontekście należy podkreślić, że Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło na początku lutego br. konsultacje społeczne projektu aktualizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce, które mają na celu wypracowanie spójnego podejścia do planów udostępnienia pasma 700 MHz w Polsce w związku z wystąpieniem przez Polskę w piśmie z 28 grudnia 2018 r. do Komisji Europejskiej z informacją o odsunięcie terminu udostępnienia pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. Działania dotyczące pasma 700 MHz, w związku z derogacją, wymagają dalszych pogłębionych analiz zarówno na poziomie Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Należy podkreślić, że uwolnienie pasma 700 MHz jest jednak uzależnione od szeregu czynników, w tym w pierwszej fazie w szczególności od czynnika zewnętrznego tj. zawarcia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej porozumienia z Federacją Rosyjską, które umożliwi przygotowanie przez ten organ planu migracji nadawców Naziemnej Telewizji Cyfrowej i w konsekwencji przeniesienie ich do zakresu poniżej 694 MHz. Niemniej jednak, jak zostało wskazane wyżej, porozumienie to zostało na poziomie roboczym zaakceptowane przez obie strony i czeka na formalną finalizację.

   

  Ad 4) Jaki jest realny termin" uwolnienia" pasma 700 MHz?

  Polska, zgodnie z art. 1 Decyzji PE i Rady (UE) z 17 maja 2017 w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii, wystąpiła do Komisji Europejskiej z informacją o konieczności odroczenia terminu na dopuszczenie do korzystania z zakresu częstotliwości pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. z należycie uzasadnionych powodów określonych w załączniku do niniejszej Decyzji, tj. nierozwiązanych problemów dotyczących koordynacji transgranicznej skutkujących szkodliwymi zakłóceniami.

  Teoretycznie, termin udostępnienia tego zakresu może ulec zmianie, tj. skróceniu, jeśli w odpowiednim czasie ustąpią przyczyny wywoływane przez problemy związane z koordynacją transgraniczną. Niemniej jednak, w praktyce, skrócenie tego czasu np. o 6 miesięcy może być problematyczne z uwagi na konieczność przeprowadzenia szeregu procesów umożliwiających dopuszczenie do korzystania z zakresu 700 MHz. Chodzi tu w szczególności o zakończenie procesu migracji NTC do pasma poniżej 694 MHz oraz procedury selekcyjnej prowadzonej przez Prezesa UKE, które muszą zostać przeprowadzone w określonym czasie, aby ewentualny wcześniejszy termin mógł być w ogóle realny.

  Z wyrazami szacunku

  wz. Karol Okoński

  Sekretarz Stanu

   

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA7FSC&view=6


 3. W wieku 62 lat zmarł Jerzy Kalibabka - znany w latach 80-ych przestępca-uwodziciel.

  Kalibabka posłużył jako pierwowzór głównego bohatera w słynnym serialu "Tulipan". Był nawet jego konsultantem.


 4. 5 godzin temu, prezesso.ok napisał:

  tam są nadajniki erp100 100kW. Niestety mux3 ma moc tylko 15kW i tutaj zasięg jest niemożliwy, tak wynika ze strony.

  Aplikacja Emitel-a pokazuje głupoty - szczególnie w przypadku mux-3.

  Kalisz - Mikstat

  mux-1 / k. 38 / ERP 100 kW

  mux-2 / k.44 / ERP 100 kW

  mux-3 (wersja łódzka) / k.26 / ERP 35 kW

  mux-3 (wersja wielkopolska) / k.31 / ERP 57-100 kW

   

  Kobyla Góra

  mux-8 / k.8 / ERP 0.04-15 kW

   

  ASR-860 powinna dać radę. Ale oczywiście nie na poddaszu. Tam żadna antena może nie odebrać.

  Po kilku latach eksploatacji uszkodzeniu mógł ulec zasilacz.

                     
                     
                     
         

   

   

   

   


 5. Minimalny MER dla w miarę stabilnego odbioru to 12 dB.

  Na dobrze ustawionej 90-ce, przy bezchmurnym niebie , na wszystkich tych częstotliwościach powinieneś mieć MER 15 dB.

  Oprócz korekty talerza robiłeś korektę ustawienia konwertera (skos, odległość od czaszy)?


 6. Godzinę temu, henryk.pawlikowski napisał:

  ustawiłem na Astrę i łapie wszystko

   

  Godzinę temu, henryk.pawlikowski napisał:

  Zacząłem szukać Hodbirda ponownie (kręcąc anteną) i go znalazłem.

   

  Skąd taka pewność? Na niektórych satelitach programy nadawane są na takich samych lub podobnych częstotliwościach co na Hot Birdzie.

  Skoro z Astry na pewno masz wszystko, to raczej należy wykluczyć uszkodzenie konwertera lub dekodera. Sprawdź jednak, czy na wszystkich częstotliwościach Astry masz sygnał -> https://pl.kingofsat.net/pos-19.2E.php

  Ustaw dekoder na częstotliwość 11508V i szukaj sygnału z Hot Birda. Jeżeli znajdziesz, to TVP Polonia (11179 / H)  powinna działać na 100%.


 7. Z Williamsem jest bardzo źle. W symulatorze model FW42 jest podobno 2s wolniejszy niż ubiegłoroczny FW41. Nadal nie wiadomo czy rozpoczną testy we środę.

  http://www.sport.pl/F1/7,96296,24470199,f1-chaos-i-nadzieje-williamsa.html

   

  TVP chce kupić od Polsatu sublicencję na transmisje wyścigów F1. Jednak Polsat nie potwierdza tej informacji.

  https://www.press.pl/tresc/56287,tvp-chce-kupic-sublicencje-do-pokazywania-formuly-1-na-otwartej-antenie

   


 8. W mux-8 pojawiły się dwie nowe pozycje pod tajemniczo brzmiącymi nazwami "TVP 4" i "TVP 6". Emitowane są na nich statyczne plansze promujące wybrane pozycje z TVP1.

  • Confused 1

 9. Williams poinformował, że także we wtorek nie będą w stanie rozpocząć testów. Bolid FW42 nadal znajduje się w Grove. Do Barcelony został przywieziony FW41 z kilkoma nowymi elementami.

  Coś mi się wydaje że testy FW42 to oni rozpoczną dopiero w czasie pierwszego weekendu wyścigowego. I to nie wiadomo ... :shock:


 10. 5 minut temu, swojadroga napisał:

  Ja bym poszedł wymienić "dziadka" na HD5500s

  Na infolinii powiedzieli, że bez przedłużenia umowy, tego "dziadka" wymienią na innego ""dziadka" Echostara. Na HD 5000 tylko po przedłużeniu umowy i zmianie na wyższy pakiet. Klient chce tego uniknąć. Ostatecznie po zakończeniu umowy (12 m-cy) przejdzie na naziemną. Na razie chciał uniknąć dodatkowych kosztów, bo akurat miał wszystkie "rupieci" do zeza.


 11. Wiem, że CP traktuje Astrę jako dodatek. Stąd zapewne brak aktualizacji dla tego satelity (przy kilku wpisanych fabrycznie częstotliwościach jest brak sygnału). Spróbuję dopisać coś na Hot Birdzie i zobaczę jak się zachowa. Jak "łyknie", to znaczy że ta możliwość jest tylko dla HB.

  Rozmawiałem z główną (pomoc techniczna - ustawienie dekoderów). Konsultantka mnie nie przełączyła, ale (ponoć) z kimś przez chwilę w tej sprawie rozmawiała. Po czym otrzymałem odpowiedź, że możliwość odbioru Astry nie jest dla nich usługą priorytetową. A mimo to, na dekoderach CP HD x000 nie ma z tym problemu.


 12. Lista transponderów narzucona jest przez Cyfrowy Polsat i nie wiem czy da się jakiś usunąć, by w jego miejsce nadpisać inny. Szczerze mówiąc wątpię, ale przy okazji podjadę do klienta i sprawdzę.

  Konsultantka na infolinii nie za bardzo kuma o co chodzi, bo oni mają rozpisane procedury tylko pod Hot Birda. Wymiana dekodera na inny, np. z serii HD-x000, tylko przy przedłużeniu umowy.

   


 13. Pacjent to 7200HD. Zamontowałem zeza do odbioru TV Trwam. Sygnał na mierniku jest dobry (MER ok. 14 dB), ale na fabrycznej liście transponderów brak jest częstotliwości 11186. Po wejściu w TP00 i wpisaniu parametrów: 11186 / V / 22000 jest BRAK SYGNAŁU i nie można  transpondera zapisać, bo pole "Potwierdź" jest nieaktywne.

  Dodam że dekoder bezproblemowo wyszukuje kanały z transponderów Astry zapisanych fabrycznie.

  Reset fabryczny nie pomaga.

×