Spróbuję wyjaśnić kwestię zaginionej złotówki:

- Mats Hartling twierdzi, że Vanna Ly dał Marzenie Sarapacie złotówkę w gotówce, a w zamian otrzymał akcje @WislaKrakowSA.
- świadkiem ma być Adam Pietrowski.
- brak pokwitowania.
- Towarzystwo Sportowe twierdzi, że złotówki nie ma.

— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 5, 2019