Miesięcznik V Magazyn został zawieszony na czas nieokreślony. Może się również okazać, że wydany w styczniu 3 numer był ostatnim.

— Adrian Dworakowski (@Adrian512Gd) March 15, 2019